XYLINEA - 4izbový bungalov

Hlavným výrazovým prvkom sú samotné proporcie domu. Formáty a pozície všetkých okien sú vyvážené a vychádzajú z logiky vnútorného usporiadania. Dispozície sú najväčšou hodnotou návrhu. Dom je rozdelený na spoločenskú a oddychovú časť. Nadväznosti majú jasný poriadok, ktorý sa prepisuje do zoskupení a rozmerov obytných miestností. Dôraz je kladený tiež na dostatok úložných priestorov a optimalizáciu trás inštalácií. Tento dom je dobrou voľbou pre 4-člennú rodinu. Navrhnutý je v súlade s pravidlami moderného úsporného bývania a jeho racionálna forma prináša ideálny pomer medzi vstupnými nákladmi a kvalitou získaného životného priestoru.

Typový jednopodlažný dom je navrhnutý na pôdoryse 13×8,65 m. Preto je možné ho priečne umiestniť na parcely o šírke 20 m. Architektonická forma zodpovedá konceptu dostupného rodinného domu, hmota je veľmi jednoduchá, strecha má mierny sklon vhodný pre väčšinu typov krytín.

„Navrhování typových domů je velikou výzvou, na trhu jich existuje nepřeberné množství. Mým cílem bylo vymyslet takový, na kterém již není co měnit, protože vše je správně.“

Ing. arch. Jakub Loučka XYLO Ateliér, Autor projektov XYLIA a XYLINEA

Rozmery: 13 x 8,65m

Zastavaná plocha: 112,4 m²

 

Úžitková plocha: 90,9

Konštrukčný systém CLASSIC
85.946 € s DPH
Konštrukčný systém PREMIUM
93.609 € s DPH
Konštrukčný systém CLASSIC
127.382 € s DPH
Konštrukčný systém PREMIUM
131.931 € s DPH
Konštrukčný systém CLASSIC
154.423 € s DPH
Konštrukčný systém PREMIUM
158.712 € s DPH

Možnosť Fotovoltiky